Cuvânt la Duminica a VII – a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

Hristos S-a înălţat!

Iubiţilor,

Ne aşteptam că în Evanghelia duminicii de astăzi să găsim o nouă faptă minunată, o nouă minune săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos sau o nouă cuvântare a Domnului care să aibă legătură cu Învierea sau Înălţarea Sa la cer.

În schimb, uşor dezamăgiţi am putea zice, am auzit pericopa evanghelică care s-a citit şi la Denie din Joia Mare, în care Mântuitorul Iisus Hristos rosteşte Rugăciunea arhierească, pentru Sine şi pentru lume, aflată în capitolul 17 din Evanghelia după Ioan.

Dragii mei,

Pe baza acestei pericope evanghelice, duminica aceasta se mai numeşte şi „Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic“ şi este consacrată mărturisirii dreptei credinţe.

Dreapta credinţă înseamnă mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Biserica a întocmit calendarul, a stabilit ca această duminică, a şaptea după Paşti, care precede marea sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt şi care urmează după Înălţarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să fie o duminică de pomenire a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic. Motivaţia este că la Sinodul I ecumenic s-a mărturisit de către 318 Sfinţi Părinţi din Biserica Răsăriteană şi Apuseană învăţătura cea dreaptă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii şi s-au statornicit primele 7 articole din Crez, care rememorează viaţa şi dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos de la naştere până la Înălţare şi A Doua Sa Venire.

În acelaşi timp, duminica aceasta, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic, este o pregătire pentru praznicul Pogorârii Sfântului Duh, sărbătoare care aminteşte de constituirea Bisericii prin pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli.

Pomenirea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, adunaţi la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, la chemarea Sfântului Împărat Constantin cel Mare (306-337), pentru a mărturisi adevărul despre dumnezeirea lui Hristos ne arată că Înălţarea la ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos nu înseamnă despărţirea Lui de cei care cred în El, deoarece, înainte de a Se înălţa la cer, Mântuitorul Iisus Hristos a spus: „Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacurilor!“ (Matei 28, 20). Iar prezenţa a lui Hristos în Biserica Sa se realizează prin Sfântul Duh, Duhul Adevărului şi al unităţii Bisericii (vezi Ioan 14, 26; 15, 26; 16, 14).

Evanghelia acestei duminici ne aminteşte că Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de pătimirea, de moartea, de Învierea şi de Înălţarea Sa la ceruri, S-a rugat pentru ucenici şi pentru cei care vor crede în El. Vedem prin aceasta, că Mântuitorul, înainte să treacă prin suferinţa Crucii, S-a gândit la Biserica Sa de peste veacuri, care urma să se răspândească la toate popoarele. El S-a rugat pentru ca toţi cei care cred în El „să fie una”, adică să trăiască în unitate, în comuniune, după cum „Tatăl şi Fiul sunt una” (Ioan 10, 30).

Acest lucru a fost înţeles de către cei 318 Sfinţi Părinţi de la Niceea, care aveau datoria de a păzi dreapta credinţă ameninţată de rătăciri sau erezii, de vrajbă şi dezbinări.

În vremea lor, foarte multă lume se rătăcise de la dreapta credinţă, urmând pe ereticul Arie din Alexandria care învăţa că Fiul lui Dumnezeu nu este Dumnezeu adevărat, ci este doar o făptură îndumnezeită, un om sfinţit. De aceea, la Sinodul I Ecumenic, prin glasul celor 318 Sfinţi Părinţi, Biserica a mărturisit că Hristos este „Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii (…) Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut“.

Sfinţii Părinţi mărturisesc că Fiul este de o fiinţă cu Tatăl, adică având aceeaşi fiinţă cu Tatăl, El este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”.

Aşadar, Fiul lui Dumnezeu nu este o făptură sau creatură, nu este un om îndumnezeit, ci este Dumnezeu Cel veşnic înomenit „Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om“.

Aceasta este credinţa Sfinţilor Părinţi de la Niceea, iar mărturisirea lor formează primele şapte articole din Simbolul credinţei sau Crezul, pe care-l rostim la primirea Tainei Botezului, în timpul Sfintei Liturghii, precum şi la alte slujbe ale Bisericii.

Acest Crez pe care îl rostim la Botez şi în fiecare duminică la Sfânta Liturghie reprezintă credinţa noastră ortodoxă în forma concentrată!

Dragilor,

Această duminică, a şaptea după Sfintele Paşti, ne cheamă să păstrăm dreapta credinţă, mai ales astăzi, într-o lume din ce în ce mai tulburată, mai confuză spiritual şi să mărturisim Crezul ortodox aşa cum ni l-au lăsat şi dăruit nouă Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325 şi, apoi, de la Sinodul al II-lea ecumenic, de la Constantinopol, din anul 381, unde s-a formulat partea a doua. (Pe aceşti Sfinţi Părinţi de la al doilea Sinod Ecumenic Biserica Ortodoxă îi va prăznui în sâmbăta dinaintea praznicului Pogorârii Dunhului Sfânt ca o apreciere şi cinstire a completării Crezului cu celelalte 5 articole care statornicesc învăţătura despre Duhul Sfânt, Biserica şi Sfintele Taine).

Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic ne învaţă că dreapta credinţă nu se păstrează de unul singur, în izolare, ci în comuniune de gândire, de mărturisire şi de vieţuire, după cum Sfinţii Părinţi adunaţi în Sinod au mărturisit dreapta credinţă şi au respins rătăcirea sau erezia lui Arie.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic şi ale tuturor Sfinţilor Săi, să păstrăm dreapta credinţă ca pe un mare dar, să creştem în ea şi în sfinţenia pe care ne-o dăruieşte ea, şi astfel să dobândim bucuria  cea nepieritoare despre care Mântuitorul vobeşte în Evanghelie (Ioan 17, 13), adică să avem bucuria de a fi ortodocşi sau drept măritori creştini, bucuria de a avea nădejdea mântuirii şi a vieţii veşnice. Amin!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: