Archive for iulie 1, 2010

Postmodernism şi portmodernism românesc

Postmodernismul este o mişcare artistică, în arhitectură sau filosofie sau o condiţie, presupusă a surveni după, sau ca reacţie la modernism.

Deoarece post-modernismul a fost subiectul unor dezbateri partizane, sunt tot atâtea definiţii ale curentului, câţi teoreticieni există. Chiar dacă cineva i-ar formula o definiţie, un filosof postmodern ar dori să o deconstruiască şi pe aceea.

Cronologia postmodernismului începe în anul 1920 odată cu emergenţa mişcării dadaismului, care propunea colajul şi accentua rama obiectelor sau a discursurilor, drept fiind cea mai importantă, mai importantă chiar decât opera însăşi. Un alt curent ce a avut un impact fantastic asupra postmodernismului a fost existenţialismul, care plasa centralitatea naraţiunilor individuale, drept sursă a moralei şi a înţelegerii. Cu toate acestea, abia spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, atitudinile postmoderne au început să apară.

… continue reading this entry.

Reclame